ADR, SRC 5 Belgesi

Sivrikaya SRC5 Eğitim Kurumu

ADR, SRC 5 Belgesi

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi

 Ticari araç sahipleri için vazgeçilmez bir gerekliliktir. Bu belge, tehlikeli maddelerin taşınmasında görev alan sürücülere yönelik mecburi bir belgedir.

 SRC 5 ADR Belgesi, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, tehlikeli ürünlerin taşınmasıyla ilgilenen karayolu taşımacılığı yönelik geçerlidir.

ADR (SRC 5) Belgesi almak isteyen adaylar, ADR Sözleşmesi ve Tehlikeli Madde Karayoluyla Taşınma Yönetmeliği’ne tabi olarak, zorunlu Mesleki Yeterlilik Eğitimine katılmak durumundadır. Bu eğitimler, ticari araç kullanıcıları ve tehlikeli maddelerle çalışmak isteyen sürücüler için hayati öneme sahiptir.

 ADR (SRC 5) Belgesi almak için belli şartlar mevcuttur. Öncelikle, adayın yük taşıma mesleki yeterlilik belgesi olan SRC 3 veya SRC 4 belgelerinden birine sahip olması gerekmektedir.

 Ayrıca, 19 saatlik eğitim ile gerçekleştirilen bir eğitimden geçmek ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan sınavı başarıyla tamamlamak gerekmektedir. Başarı için gereken puan ise 60’tır.

ADR (SRC 5) Belgesi ve eğitimi, tehlikeli ürünlerin karayoluyla taşınmasıyla ilgili bilgi ve becerilerin geliştirilmesini hedeflemektedir. Bu sayede, belge sahiplerinin yeterlilik kazanarak hataların ve kazaların en aza indirilmesi, çevrenin korunması amaçlanmaktadır.

ADR (SRC 5) Belgesi ve incelemesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurumlar aracılığıyla SİVRİKAYA SRC KURUMU tarafından verilmektedir.

 SRC 5 belgesi almak isteyen adayların, belge türüne göre farklılık gösteren eğitimlerini tamamlamaları gerekmektedir. Örneğin, Sınıf 1 Patlayıcı Madde Taşımacılığı yapanlar, Sınıf 1 Patlayıcı Madde Eğitimi almalıdır. Sınıf 7 Radyoaktif Madde Taşımacılığıyla ilgilenenler ise Sınıf 7 Radyoaktif Eğitimi almaları gerekmektedir. Sınıf 1 ve Sınıf 7 eğitimlerinin süresi, SRC 5 Temel Eğitimi almış kişiler için 8 saat olarak belirlenmiştir.

SRC5 Belgesi

 Temel eğitim almamış adaylar için ise 18 saatlik teorik eğitim ve 1 saatlik pratik eğitim gerekmektedir. SRC 5 belgesine sahip olabilmek için, öncelikle yük taşımak için gerekli olan mesleki yeterlilik belgesi olan SRC 3- SRC 4 belgelerinden birine sahip olmak gerekmektedir.

 Ardından belirlenen saatlerde temel ve eğitim eğitimlerine katılmak ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavda başarılı olmak gerekmektedir. Sınavda minimum 60 puan alındığında SRC 5 belgesi verilmektedir.

SRC 5- Tanker eğitimi ise, sabit tanklar, sökülebilir tanklar, MPİ’ler, Tüplü Gaz Tankerleri, ÇEGK, Portatif Tanklar ve Tank konteynerlerle taşımacılık yapan kişilerin alması gereken bir eğitimdir. Bu eğitime katılabilmek için öncelikle SRC 4 veya SRC 5 belgesine sahip olmak gerekmektedir. Eğitim süresi ise 32 saattir.

ADR (SRC 5) belgesi, tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınmasıyla ilgili yasal düzenlemelere uyumu sağlamak amacıyla oluşturulmuş önemli bir belgedir. Sınıfa ve taşıma şekline bağlı olarak, belge sahiplerinin ilgili taşıma eğitimlerini de almaları gerekmektedir. Sonuç olarak, SRC 5-ADR Belgesi ve eğitimi, tehlikeli madde taşımacılığı yapan profesyonellerin endüstriyel yeterliliklerini ve bilgi birikimlerini arttırmayı hedeflemektedir. Bu belgeye sahip olmak, yasal düzenlemelere uyumu sağlamak ve güvenli ulaşım standartlarını karşılamak için büyük önem taşımaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir