Araç Bilgisi ve Ekonomik Araç Kullanma

”Araç Bilgisi ve Ekonomik Araç Kullanma

1. Araç Sınıfları

L Sınıfı: İki ve üç veya dört tekerlekli motorlu araçlardır. Ll, L2, L3, L4, L5, L6 ve L7 olarak 7 gruba ayrılmışlardır.

M Sınıfı – En az dört tekerlekli ve yolcu taşımasında kullanılan motorlu araçlardır.

Mİ Sınıfı: Yolcu taşımasında kullanılan ve sürücü dahil en fazla 9 oturma yeri olan motorlu araçtır.

M2 Sınıfı: Yolcu taşımasında kullanılan, sürücü dahil 9’dan fazla oturma yeri olan ve azami ağırlığı 5 tonu aşmayan motorlu araçtır.

M3 Sınıfı: Yolcu taşımasında kullanılan, sürücü dahil 9’dan fazla oturma yeri olan ve azami ağırlığı 5 tonu aşan motorlu araçtır.

N Sınıfı En az dört tekerlekli ve yük taşımasında kullanılan mo­torlu araçlardır.

Nl Sınıfı: Yük taşımasında kullanılan ve azami ağırlığı 3.5 tonu aşmayan motorlu araçtır.

N2 Sınıfı: Yük taşımasında kullanılan ve azami ağırlığı 3.5 tonu aşan, ancak 12 tonu aşmayan motorlu araçtır.

N3 Sınıfı: Yük taşımasında kullanılan ve azami ağırlığı 12 tonu aşan motorlu araçtır.

0  Sınıfı — Bir motorlu araç tarafından çekilen römork veya yarı römork motorsuz yük taşıma araçlarıdır.

  1. Sınıfı: Azami ağırlığı 0.75 tonu aşmayan motorsuz yük taşıma aracıdır.
  2. Sınıfı: Azami ağırlığı 0.75 tonu aşan, ancak 3.5 tonu aşmayan motorsuz yük taşıma aracıdır.
  3. Sınıfı: Azami ağırlığı 3.5 tonu aşan, ancak 10 tonu aşmayan motorsuz yük taşıma aracıdır.
  4. Sınıfı: Azami ağırlığı 10 tonu aşan motorsuz yük taşıma aracı­dır.

Özel Amaçlı Taşıt: Yolcu veya yük taşımak üzere özel bir işlevi yerine getirmek için kullanılan (bunun için özel gövde düzenekleri ve/ veya ekipmanları gereklidir) M, N veya O sınıfı motorlu araçtır.

Motorlu Karavan: En az aşağıdaki ekipmanları kapsayan, yatacak yeri olan özel maksatlı M sınıfı SA kodlu motorlu araçtır(i)       Koltuklar ve masa,

(ii)              Koltuklardan dönüştürülebilecek uyku yatağı,

(iii)             Yemek pişirme imkânları,

(iv)             Depolama/Saklama imkânları.

Bu ekipmanlar oturma bölümüne sabit olarak monte edilir; ancak masa kolayca çıkarılabilecek şekilde tasarlanabilir.

Zırhlı Taşıt: Taşman yolcuların ve/veya yüklerin korunması için ta­sarlanmış ve kurşungeçirmez zırh kaplama gereklerine uygun SB kodlu motorlu araçtır.

Ambulans: Hasta veya yaralı insan taşınması için tasarlanmış ve bu amaç için özel ekipmanlara sahip M sınıfı SC kodlu motorlu araçtır.

Cenaze Arabası: Cenaze taşınması için tasarlanmış ve bu amaç için özel ekipmanlara sahip SD kodlu motorlu araçtır.

T Sınıfı – Tarım ve Ormancılık Traktörleri

Tarım ve ormancılık traktörü; ana işlevi çekme gücü sağlamak olan ve tanm veya ormancılık alanlarında kullanılan aletleri çekmek, itmek, taşımak veya tahrik etmek için özel olarak tasarlanmış, en az iki dingil­li, tekerlekli veya paletli motorlu araçlardır. Bu tür araçlar yük taşımak için donatılabileceği gibi, yolcu oturma yerleri ile de donatılabilir.

G Sınıfı – Arazi Taşıtları

Araçların Ölçü ve Ağırlıkları:

Madde 128 – Karayolunda trafiğe çıkarılacak araçlarda yüklü ve yüksüz olarak uyulacak boyutlar ve karayolu yapısına zarar vermeden

güvenle seyredebilecek ağırlıklar şunlardır; Araçların boyutları ve ağırlıkları

a-Azami genişlik…………………………………………………………. : 2.55 metre,

Frigorifik araçlarda yalnız frigorifik yapı genişliği……………. : 2.60 metre,

b-Azami yükseklik………………………………………………………. : 4.00 metre,

c- Azami uzunluklar

Otobüs dışındaki diğer motorlu araçlarda:…………………………….. 12.00 m.

Römorklarda:……………………………………………………………………. 12.00 m.

İki dingilli otobüslerde:………………………………………………………. 13.50 m.

İkiden çok dingilli otobüslerde:…………………………………………… 15.00 m.

Yarı römorklu araçlarda:…………………………………………………….. 16.50 m.

Mafsallı (Körüklü) otobüslerde:…………………………………………… 18.75 m.

Römorklu otobüslerde:………………………………………………………. 18.75 m.

Römorklu araçlarda:…………………………………………….. 18.75m. geçemez

2. Aracın Kısımları

Şasi: Aracın iskelet yapısına şasi denir.

Karoser: şasiye monte edilen, aracın saçtan yapılmış bölümüdür.

Ateşleme Sistemi, Yakıt Sistemi, Yağlama Sistemi, Soğutma Siste­mi, şarj Sistemi, Marş Sistemi, Egsoz Sistemi, Elektrik – Aydınlatma ve ikaz sistemi, Göstergeler Sistemi, Fren Sistemi, Ön Düzen Sistemi, Süspansiyon Sistemi.

Ateşleme sistemi: Otomobil motorlarında silindirlerin içinde sı­kışmış olan hava-yakıt karışımının yakılabilmesi için bujilere yüksek voltajlı kıvılcımın iletilmesini gerçekleştiren sisteme denir. Bu siste­min parçalan: batarya, ateşleme bobini, distribütör, kablolar ve bujiler vardır. Ateşleme avansı, Ateşleme bobini, Ateşleme noktası, Ateşleme sıçraması, Ateşleme sırası, Buji, Distribütör den oluşur

Yakıt Sistemi parçalan – Yakıt Sistemi devreleri – Yakıt Sistemi hak­kında Parçalan:

1.Yakıt deposu ve şamandırası,

2.Yakıt göstergesi,

3.Benzin pompası (otomatiği,

4.Benzin fılitresi,                                                                         *

5.Karbüratör,

6.Hava fılitresi,

7.Emme manifoldu,

8.Egzoz manifoldu,

Sistemin Çalışması: Marşa basıldığında benzin pompası yardımı ile depodan alınan benzin karbüratöre gelir. Karbüratör, 1 birim benzine 15 birim hava karıştırarak silindire gönderir. Silindirdeki bu kanşım buji kıvılcımı ile ateşlenerek yanma sağlanır.

Sıvı soğutmalı motorlarda soğutucu akışkan olarak genellikle su kullanılır. Su soğutmalı motorlarda, motorun içerisinde meydana ge­len ısı, motor soğutma suyu tarafından alınır ve radyatörde soğutulur. Soğutma suyu su pompası vasıtasıyla devridaim ettirilir. Radyatör içe­risindeki sıcak olan motor soğutma suyu, radyatör fanının dönmesi ile birlikte veya aracın ileri doğru gitmesiyle birlikte doğal olarak içeri gi­ren hava ile soğutulur.

Marş sistemi: Marş motoru yardımı ile motora ilk haraket vererek motoru çalıştırmak. Kontak anahtan açılıp marşa basıldığında marş diş­lisi volan dişlisini çevirerek motora ilk hareketi verir.

Parçalan: 1-Akümülatör,

  • Kontak anahtarı,
  • Selenoid,
  • Marş motoru,
  • Volan dişlisi

Egzoz sistemi: Yanma sonucu açığa çıkan gazların sessiz ve em­niyetli bir şekilde dışarı atılmasını sağlar. Egzoz gazının normal rengi: yazın renksiz kışın beyazdır. Basınçlı olarak dışarı çıkan egzoz gazla­rının sesini azaltan parça egzoz susturucusudur. Araçta egzozdan fazla ses çıkarsa sebebi susturucu ve borularda delik olmasıdır. Egzoz sustu­rucusu tıkalı olursa yakıt sarfiyatı artar.

Parçaları:

1.Egzoz subabı, 2.Egzoz manifoldu, 3. Susturucu, 4.Borular

Elektrik ve aydınlatma sistemi: Gündüz olduğu gibi gecede ra­hat seyir imkanı sağlayan, aracın sürücüsünün diğer araçlarla emniyetli seyrini sağlamak için yapılan far, sinyal, korna ve çeşitli lambalardan oluşan parçalan çalıştıran ve onlann sigorta sistemi ile emniyetini sağ­layan komple sistemdir.

Parçaları:

1 .Farlar,

2.Çeşitli lambalar, 3. Sigortalar, 4.Flaşör

Fren sistemi: Hareket halindeki aracı yavaşlatmak, aracı durdur­mak, duran aracı yerinde sabitlemek.

Parçalan :Fren ana merkezi, Tekerlek silindiri, Disk-kampana, Fren hidrolik yağı, Balatalar, El freni tabancası ve balatalar, Ayak pedalı, Westing hause, Fren Borulan

3. Karoser

Karoser denilen yapı, genellikle yolculann veya yüklerin taşındığı kısma verilen isimdir. Üretildikleri malzemeye göre alüminyum ya da

sacdan imal edilebilirler. Aracın ihtiyacına göre düz veya fiber yapıda üretilirler. Araçlar karoserlerine göre sınıflandırılırken genellikle kaç yolcu veya ne kadar yük taşındığı gibi kıstastalar göre sınıflandırma yapılır. Şimdi sırasıyla karoserleri inceleyelim.

Hatchback: Hatchback karoser yapısına sahip otomobiller genel­likle küçük yapıda olurlar ve arka kısımları da genellikle düz olarak yere doğru inen yapıdadır. Sedan; Sedan karosere sahip araçların en önemli özellikleri en az 4 işinin taşınabilmesi ve arka bagaj kısmının geriye doğru çıkıntılı olmasıdır.

Cabriolet: Cabriolet yapıdaki araçlar genellikle üstü açık olarak üretilen araçlardır.

Coupe: Coupe karoseri ye sahip araçlar da 2 veya 4 kişi taşıyor olabilmelerine karşılık 2 kapılı olarak üretilen araçlardır.

MPV; MPV kısaltması multi purpose vehicle olup Türkçe’de çok amaçlı araç olarak çevrilebilir.

Station Vagon ;Station vagon karoseri yapısını tanımlarken, sedan araçların daha geniş bagaj hacmine sahip olanlarıdır dersek yanlış ol­maz.

Roadster; Roadster karoseri de üstü açık ve genellikle arka kısım­ları, ön kısımlarından daha kısa olan araçlar olarak tanımlanabilir. 4. Motor Sistemi

Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makina-lara motor denir. Yakıtlarına göre motorlar, Dizel-Benzin-LPG li olmak üzere ayrılırlar. Benzinli motorun yakıtı benzin; Dizel motorun yakıtı Mazot (motorin); LPG’li motorun yakıtı ise LPG gazıdır.

Silindir diziliş şekillerine göre motorlar sıra tipi, v tipi, yıldız tipi, boksör tipi şeklindedir. Soğutma sistemine göre motorlar, su soğutmalı ve hava soğutmalı diye ikiye ayrılır. Yanma sistemine göre motorlar, içten yanmalı ve dıştan yanmalı diye ikiye ayrılır. Araçlardaki motorlar içten yanmalı motorlardır. İçten yanmalı motorlar ise, mazot, benzin ya da motorin yakarlar. Motorlar, çalışma zamanlanna göre, iki zamanlı ve dört zamanlı motorlar diye ikiye ayrılır. Benzinli motorlarda ateş­leme, sıkıştırılmış benzin-hava karışımının buji ile ateşlenmesi ile olur. 4 zamanlı motorlarda 4 zaman, sırası ile şöyledir: Emme, sıkıştırma, ateşleme (veya genişleme; iş zamanı da denir), egzost. Enjektörlerden püskürtülerek ateşleme yapılan motorlarda yakıt olarak motorin kulla­nılır. Katalitik konvertör kullanılan araçlarda yakıt olarak, kurşunsuz benzin kullanılır. Bir motorun bazı parçalan şunlardır: marş motoru,

piston, segman, piston kolu, silindir kapağı, supap kapağı, eme mani-foltu, egzost manifoltu, silindir gövdesi, silindir gömleği, karter, conta, külbütör, emme supapı, ekzost supapı, supap iteceği, krank mili, kam mili, volan dişlisi, eksantrik dişlisidir. Dizel motorda ise bunların dışın­da, mazot pompası (enjeksiyon pompası) ve enjektör de bulunur. Ben-zinli motorlarda, üsttekilerin dışında karbüratör, benzin pompası, buji, disribütör, bobin vardır.

5. Fren Sistemi

Araçta el freni duran aracı sabitlemek için kullanılır. El freni kop­muş ise el freni tutmaz. El freni çekili durumda unutulup yola devam edilirse kampanalar ısınır ve fren tutmaz.

Araç üzerinde 3 tip fren bulunur: -Motor freni (kompresyon fre­ni) -Ayak freni -El freni Ayak freni 3 tiptir: -Hidrolik fren, -Havalı fren, -Karma fren, Fren sisteminin bazı parçalan şunlardır:-Fren peda­lı, -Merkez pompası, -Fren boruları, -Tekerlek silindirleri, -Fren diski, -Fren balatası,-Kampanalar, –

Fren ayar sistemleri:

Havalı frenli bir araçta üsttekilere ilaveten hava tüpü ve kompre­sör bulunur. ABS frenin avantajları, frenlerken direksiyon hâkimiyetini bozmaması ve fren mesafesini kısaltmasıdır. Fren yapılmasına rağmen aracın hızı azalmıyorsa, fren hidroliği yok veya azalmış hatta fren ayar­ları gecşek olabilir. Fren sistemine yağ sızmış olabilir. Fren sisteminde kaçak olabilir. Soğuk havalarda el freni çekil durumda bırakılırsa fren balatalan donarak yapışır. Fren sisteminde hidrolik azalmışsa hidrolik yağı ile takviye edilir. Ayak frenine basıldığında ön ve arka tekerlekler birlikte durur. Araç çalışıyor fakat hareket ettirilemiyorsa el freni çekik olabilir. Aracın kampanaları aşın ısmmışsa fren ayarları bozuk olabi­lir. Ön lastiklerin biri yeni biri eskiyse frenlerken araç bir tarafa çeker. Westinghouse tipi frenli bir arabada hareket halinde iken motor stop ettirilirse asla fren tutmaz. Hava frenli araçta hava basınç göstergesi basınç göstermiyorsa araç olduğu yerden kaldınlamaz.

6. Direksiyon Sistemi

Ön düzen sistemi, aracm dönüşünü sağlar. Direksiyon simidi, di­reksiyon mili, sonsuz dişli, sektör dişli, rot, eğri rot, kısa rot, rotbaşı bu sistemin bazı parçalandır. Direksiyon kutusu yağı kontrol edilmelidir. Araçta çekme, gezme vs. varsa servise gidilmelidir. Kamber/ Kaster/ King-pim/ rot ve direksiyon kutusu ayarları gibi ayarlan vardır. Ayar­sızlık ve dişlilerin aşınması, direksiyon boşluğu artırır. Ayrıca rot başla-

Ayrıca rot başla­rının aşınması ile direksiyon kutusu arızaları da direksiyon boşluğunu artırır. Ön düzen ayarları bozuksa ön lastikler içten ve dıştan aşınır. Di­reksiyon zor dönüyorsa lastik hava basıncı normalden azdır.

7. Güç Aktarma Organları

Güç aktarma organları sırasıyla: Debriyaj, vites kutusu, şaft, dife­ransiyel, akslar, tekerleklerdir. Difarensiyelin görevi, gücü arttırmak, kendine gelen hareketi 90 derece kırıp akslar yardımıyla tekerleklere iletmek, virajlarda içteki tekerleği az, dıştakini fazla döndürerek kolay ve rahat viraj almayı temin etmektir. Kavrama (debriyaj) motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek vites değiştirme olanağı sağlayan ak­tarma organıdır. Akslar, diferansiyelin hareketini tekerleklere iletirler. Vites kutusu, aracın hızını ve gücünü ayarlar. Araç hareket halindeyken ayağımız debriyaj pedalı üzerinde devamlı durursa debriyaj balatası aşınır. Aracın ilk çalışması esnasında bir miktar gaz verildikten son­ra debriyaj pedalına sonuna kadar basmanın faydası vardır. Debriyaj balatası yağlanırsa debriyaj kaçırır. Debriyaj teli koparsa araç vitese geçmez. Vites değiştirirken debriyaj pedalına basılır. Araç geri vitese takılmak istendiğinde takılmıyorsa, debriyaj pedalından ayak çekilip yeniden basılır. Aktarma organlarında yağ olarak, dişli yağı kullanılır. Vites değiştirirken ses geliyorsa, debriyaja tam basılmamıştır. Ani ve sert duruş kalkış yapmak debriyaj balatasını sıyırabilir. Vites kutusu ba­kımı yapılırken yağa ve yağ kaçağına dikkat edilir.

8. Aydınlatma ve Gösterge Sistemleri

Aydınlatma sisteminde, sigortalar, kablolar, farlar, park lambası, sis lambası, plaka lambası, gösterge lambası, iç aydınlatma lambası, ba­gaj aydınlatma lambası, gibi lambalar vardır. İkaz sisteminde, sinyaller, fren ikaz lambaları, geri vites lambası, korna bulunur. Her elektrik ele­manı gibi araçlarda bulunan aydınlatma ve ikaz sistemi gibi elektrikli devrelerde de: akü, kablolar, kablo bağlantıları, sigortalar, açma kapa­ma düğmeleri ya da kollan, ve alıcı olarak da ampuller bulunmaktadır.

Bu sistemlerin en önemli arızaları: Kısa devre, kablo kopukluğu, akü bitmesi, akü kutup başı oksitlenmesi veya akü kutup başı gevşek­liği, ampul yanması, sigorta atması, anahtarların arızalanmasıdır. Fren müşiri ikaz sisteminin bir parçasıdır. Farlardan bir kısmı ya da hiçbiri yanmıyorsa, sigortası atık olabilir. Flâşör anzalanmca sinyal lambası yanmaz. Sigortalar atıksa bunun yerine aynı amperde sigorta takılır. Far anahtan bozuksa farlar yanmaz. Isı göstergesi çalışmıyorsa, ısı gös­tergesi müşiri arızalı olabilir. Aracın fren lambalan yanmıyorsa, fren müşiri arızalı olabilir. Fren lambalanndan biri yanmıyorsa, yanmayan

lambanın ampulü yanmış olabilir. Farların bakımı yapılırken, far ayan yapılır. Farlardan biri sönük yanıyorsa far kablo bağlantısı gevşemiş veya paslanmış olabilir. Sigortanın görevi, kısa devre olduğunda siste­mi korumaktır.

9.                Süspansiyon Donanımı

Süspansiyon sistemi, araç tekerlerinin aracın şasi ve gövdesiyle birleştirildiği sistemdir. Yaylar (helezon yay), yaprak yaylar (makas­lar) ve amortisörlerden oluşur. Helezon yaylar otomobil türü araçlarda makaslar ise genellikle ağır hizmet araçlarında kullanılır. Yaylar, yol­dan gelen darbe titreşimleri üzerine alır. Yayların salınımını amortisör kontrol eder.

10.             Ekonomik Araç Kullanma

Araç kullanma teknikleri herşeyden önce en güvenli ve en ekono­mik araç kullanmayı kapsamaktadır. Ekonomik ve en verimli araba kullanırken dikkat edilecek konular; a-Yakıt, b-Tekerlekler, c-Klima, d-Rölanti, e-Araç sürme.

Yakıt; Yaz aylarında özellikle akşam saatlerinde benzin satın alınız. Soğuk saatlerde benzin satın alınız. Soğuk saatlerde benzin satın ala­rak hem benzin buharının atmosfere kaçmasını önlersiniz hemde daha yoğun benzin satın alırsınız. Unutmayınız ki yakıt pompası yakıt hac­mini ölçer, yakıt yoğunluğunu ölçmez. Yakıt yoğunluğu arttıkça daha ağır benzin satın almış olursunuz. Yakıt tipini ve markasını dikkatli se­çiniz. Yakıta solvent karıştıran istasyonlardan benzin satın almayınız. Solventli yakıtlar hem aracınızı bozar hem de havayı kirletir. Kaliteli yakıtlar hem daha ekonomik hem de araçlar için sağlıklıdır.

Benzin buharının depo kapağı üzerine baskısını önlemek için yakıt deposunu ağzına kadar doldurmayınız. Motorunuzu durdurmadan yakıt deposunu asla doldurmayınız. Yakıt depo kapağı mutlaka sızdırmaz ol­malıdır. Depo kapağından benzin buharlaşmamalıdır.

Aracınızda kurşunsuz benzin kullanmalısınız. Süper benzin 0,15 g/ litre ve kurşunsuz benzin 0,013 g/litre kurşun içerir.Kurşun sağlık ba­kımından çok zararlı bir maddedir. Süper benzin yerine lütfen katkılı kurşunsuz benzin kullanınız. Böylece egzozdan atılan kurşun miktarını 11 kat azaltırsınız.

Süper benzin kullanan araçlardan atılan kurşun en fazla 0-6 yaş ile Anne rahmindeki bebekleri etkilemektedir.

1994 yılından itibaren tüm yerli ve yabancı taşıtlar kurşunsuz ben­zin kullanabilirler.

LPG ve Doğal gaz temiz bir yakıttır. Aracınızı LPG veya Doğal Gazlı sistemlere lisanslı uzman kuruluşlarca dönüştürerek hem daha verimli ve ekonomik, hemde daha temiz bir çevre elde edebilirsiniz.

Tekerlekler: Lastik hava basınçları yeterli olmalı. Lastiğinizin eba­dına ve aracınızın teknik değerlerine hava basıncını düzenli aralıklarla kontrol edin. Yeterli miktarda hava basıncı olmayan lastikler çabuk tah­rip olur ve ömrü kısalır. Yol tutuşları zayıflar, patlamaya ve yırtılmaya neden olurlar.

Lastiklerin hava basıncını hava soğukken kontrol ediniz. Sıcak las­tiğin hiçbir zaman havasını almayınız. Çünkü; ısman hava genleşir ve olduğundan daha fazla basınç gösterir. Aracınızda “RADYAL” lastikler kullanınız. Radyal lastikler yakıt tüketimini azaltır. Lastiklerin hava ba­sıncını ayda bir defa kontrol ediniz. Lastiklere üreticinin tavsiye ettiği hava basıncı verilmelidir. Lastiklerin hava basıncını aracınız soğuduk­tan 3 saat sonra ölçünüz. Lastiklerin hava basıncı yeterli olmayan araç­lar %5’e varan fazla yakıt tüketimine neden olurlar. Aracınızı yüksek hızda sürmeniz lastiklerin daha fazla aşınmasına neden olurlar. Lastik hava basıncı bir birim düşükse %2 daha fazla yakıt tüketirsiniz.

Klima; Yaz aylannda güneşte kalan aracı çalıştırmadan önce cam­lan açarak içerdeki ısınmış havayı dışarı atınız. Trafiğin yoğun olduğu günlerde klimanın devridaim sistemini çalıştırınız. Klimanın devridaim sistemi ile hem kirli havayı içeri almazsınız hem de istediğiniz konfora daha kısa sürede ulaşırsınız. Yolcu taşıtı içindeki siyah karbon konsant­rasyonu 5-90 ug/m3 arasında değiştiğini unutmayınız.

Rölanti; Aracınızı 30 saniyeden fazla rölantide çalıştırmayınız. Kış aylarında aracınızı hareket ettirmeden önce ısınması için 1 ila 2 dakika rölantide çalıştırmanız yeterlidir. Bir saatlik rölanti esnasında 3000 gr sera gazı C02 atmosfere atarsınız. Trafik hariç bir yerde 30 saniyeden fazla kalıyorsanız aracınızı durdurunuz. Gitmeye hazır değilseniz ara­cınızı çalıştırmayınız.

Motorunuzu dururken ısıtmak yerine ölçülü kullanarak yolda ısı­tınız. Aracınızı 10 dakika rölantide çalıştırdığınızda 0,17 litre ekstra yakıt harcarsınız. Rölantide araç hızı 0 km/saat’tir. 4 silindirli bir taşıt bir saat rölantide çalıştırıldığında 1-1,8 litre benzin tüketir. İstanbul’da seferde olan olan 1 milyon taşıt hergün 0,5 saat rölantide çahşssa günde 500.000 litre ve yılda 1300.000.000 litre ekstra yakıt tüketir.”