Trafik Kuralları Ve Cezaları

Genel Tarifler:

Trafik : Yayaların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hare­ketleridir.

Karayolu (Yol) : Trafik için, kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır.

Geçiş Üstünlüğü : Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama ve yasalarına bağlı olmamalarıdır.

Geçiş Hakkı :Yayaların veya araç kullananların, yolu kullanmak sırasındaki öncelik hakkıdır.

Durma: Her türlü trafik zorunlulukları (kırmızı ışık, yetkililerin dur işareti gibi) nedeni ile aracın durdurulmasıdır.

Duraklama: Her türlü trafik zorunlulukları dışında araçların in­san indirmek ve bindirmek, eşya yüklemek, boşaltmak veya beklemek amacıyla kısa süre için durdurulmasıdır.

Parketme : Araçların, durdurma ve duraklaması gereken haller dışında bırakılmasıdır.

Karayolu İle İlgili Tarifler:

İki Yönlü Karayolu : Taşıt yolunun her iki yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoludur.

Tek Yönlü Karayolu : Taşıt yolunun yalnız bir yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoludur.

Bölünmüş Karayolu : Bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun bir ayı­rıcı ile belirli şekilde taşıt diğer yolundan ayrılması ile meydana gelen karayoludur.

Erişme Kontrollü Karayolu (Otoyol – Ekspresyol) : Özellikle transit trafiğe tahsis edilen, belirli yerle ve şartlar dışında giriş ve çıkı­şın yasaklandığı, yaya, hayvan ve motorsuz araçların giremediği, ancak izinli motorlu araçların yararlandığı ve trafiğin özel kontrole tabi tutul­duğu karayoludur.

Geçiş Yolu : Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan karayolu üzerinde bulunan kısmıdır.

Bağlantı Yolu : Bir kavşak yakınında karayolu taşıt yollarının birbi­rine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında bulunan karayoludur.

Banket : Yaya yolu ayrılmamış karayolunda, taşıt yolu kenarı ile şevbaşı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hallerde de araçların faydala­nabileceği kısımdır.

Platform : Karayolunun, taşıt yolu (kaplama) ile yaya yolu (kaldı­rım) veya banketinden oluşan kısmıdır.

Kavşak : İki veya daha fazla karayolunun kesişmesi veya birleşme­si ile oluşan ortak alandır.

Taliyol: Genel olarak üzerindeki trafik yoğunluğu bakımından bağ­landığı yoldan daha az önemde olan yoldur.

Anayol : Ana trafiğe açık olan ve bunu kesen karayolundaki trafi­ğin bu yolu geçerken veya bu yola girerken, ilk geçiş hakkını vermesi gerektiği işaretlerle belirlenmiş karayoludur.

Okul Geçidi: Genel olarak okul öncesi, ilköğretim ve orta dereceli okulların çevresinde özellikle öğrencilerin geçmesi için taşıt yolundan ayrılmış ve trafik işaretiyle belirlenmiş alandır.

Demiryolu Geçidi (Hemzemin Geçit) : Karayolu ile demiryolu­nun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlerdir.

3. Araçlara İlişkin Tanımlar

Otomobil : Yapısı itibariyle, sürücüsünden başka en çok dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu ta­şıttır. Bunlardan taksimetre veya tarife ile yolcu taşıyanlara “taksi oto­mobil”, adam başına ücretle yolcu taşıyanlara “dolmuş otomobil” denir.

Minibüs : Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil oturma yeri onyediyi aş­mayan otobüslere minibüs denir.

Otobüs : Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil dokuzdan fazla oturma yeri olan motorlu taşıttır. Troleybüsler de bu sınıfa dahildir.

Kamyonet: İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 kg.’ı geçme­yen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıttır.

Kamyon : İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 kg.’dan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtlardır.

Çekici : Römork ve yarı römorktan çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu taşıtlardır.

Arazi Taşıtı : Karayollarında yolcu ve yük taşıyabilecek şekilde imal edilmiş olmakla beraber, bütün tekerlekleri motordan güç alan ya da alabilen motorlu taşıttır.

Gabari: Araçların, yüklü veya yüksüz olarak karayolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirle­yen ölçüdür. (Genişlik:2,55 m ; Yükseklik:4 m)

Azami Ağırlık : Taşıtın güvenle taşıyabileceği azami yüklü ağırlığı.

Dingil Ağırlığı :Araçta aynı dingile bağlı tekerleklerden, karayolu ya­pısına aktarılan ağırlıktır. (Tek dingil: 10 ton, iki dingil 18 ton)4. TRAFİK POLİSİNİN HAREKETLERİ ; Trafik polisinin duruş ve  pozusyonuna göre , polis hazırolda veya kollarını açmış ise trafik polisinin ön ve arka kısmı trafiğe kapalı, sağ ve sol tarafı trafiğe açıktır. Trafik polisi elinin birini havaya kaldırmışsa bütün  yollar trafige kapalıdır.

5. Işıklı Trafik İşaret Cihazları

 1. Kırmızı ışık:Yolun trafiğe kapalı olduğunu gösterir.Aksine bir işaret yoksa,durup beklenir.
 2. Sarı ışık: Uyan anlamındadır. Kırmızı ışıkla birlikte yanarsa hazırlan yol trafiğe açılmak üzeredir. Yeşil ışıkla birlikte yanarsa yol trafiğe kapanmak üzeredir.
 3. Yeşil ışık: Yolun trafiğe açık olduğunu gösterir.
 4. Fasılalı ışık: Kırmızı ise dur, san ise dikkatli geç anlamındadır.
 5. Yazılı ve sesli ışık: Araç trafiğine göre yaya trafiğini düzenler ve yayalara hitap eder.
 6. 6. Yol Çizgileri
 7. Devamh yol çizgileri: İki şerit ve iki yönlü karayolunda, dönemeç tepe üstü, kavşak yaya ve okul geçidi, demiryolu geçidi, dar köprü ve tünel gibi yerlerin yaklaşımında şerit değiştirilemeyeceğini ve öndeki araçların geçilemeyeceğini belirler.
 8. Kesik yol çizgileri: Trafik kurallarına uymak şartıyla sürücülerin, yol ve trafik durumuna uygun olduğunda, öndeki araçları geçmek için şerit değiştirebileceğini gösterir.
 9. Devamlı ve kesik yol çizgileri:Yanyana çizilmiş devamlı ve kesik yol çizgilerinin bulunduğu yerlerde sürücüler, manevra başlangıcında kendilerine en yakın olan çizginin anlamına göre davranırlar.
 10. Yanyana iki devamlı çizgi: Bu çizgi, yolu bölünmüş yol durumuna getirdiğinden, bu çizgi boyunca karşı yönün kullandığı şeritlere giril­mez.NOT: Alkollü iken araç kullananlara para, puan ve 6 ay trafik­ten men cezası verilir. Uyuşturucu kullananlara sürekli olarak trafikten men, para ve hapis cezası verilir.
 11. NOT: Bir yıl içinde 100 hata puanını dolduranlara 2 ay trafikten men, aynı yıl içerisinde 2 defada 100 hata puanını dolduranlara 4 ay trafikten men, 3 defa dolduranlara tamamen trafikten men cezası verilir.

7.           Karayolunun Kullanılması Kuralları

Karayolları, toplumun her kesiminin yararlandığı, kamuya açık, do­layısıyla, konulan kurallara, kısıtlamalara, yasaklara uyulması gereken yerlerdir. Karayollarımızda trafiğin akışı sağdandır. Aksine bir işaret veya hüküm bulunmadıkça araç sürücüleri aşağıdaki kurallara uymak zorundadır.

Sürücüler:

 1. Araçlarını, durumun elverdiği oranda gidiş yönüne göre yolun en sağından sürmek.
 2. Yol çok şeritli ise, trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şe­ritten gitmek.
 3. Şerit değiştirmeden önce gideceği şeritte araçların güvenle geçiş­lerinin tamamlamalarını beklemek.
 4. Trafiği aksatacak ya da tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştir­memek.
 5. Gidişe ayrılan yol bölümünün en sol şeridini sürekli olarak işgal etmemek.
 6. İki yönlü, dört veya daha fazla şeritli yollarda, motosiklet, oto­mobil, kamyonet, minibüs ve otobüs dışındaki araçları sürenler, geçme ye dönme dışında en sağ şeridi izlemek zorundadırlar.

Ayrıca sürücülerin;

1-     Geçme, durma, duraklama, dönme ve park etme gibi haller dışın-
da şerit değiştirmeleri.

 • İki şeridi birden kullanmaları.
 • Araçların cinsine ve hızına uygun olmayan şeritten gitmeleri.

4-     Kavşaklara yaklaşırken, yerleşim yerleri içinde 30 metre, dışında
150 metre mesafe içinde şerit değiştirmeleri. <

5-   İşaret vermeden şerit değiştirmeleri yasaktır

8.           Hız Kuralları

Aksine işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışında ve içinde römorksuz taşıt cinsleri için en çok hız sınırları aşağıda gösterilmiştir.

Not: Römorksuz bir araca römork takılırsa, aracın hızı saate 10 km. daha düşük olmalı.

Takip mesafesi: Hareket halindeki iki araç arasındaki mesafeye de­nir. Takip mesafesi hızın yarısı kadar mesafedir. Örneğin hızı 90km/s olan bir aracın takip mesafesi 45m olmalıdır.

Not: Bir aracın 2 saniyede kat ettiği yol takip mesafesi kadardır.

9. Öndeki Aracı Geçme Kuralı

Sürücülerin önlerinde giden aracı geçmeleri için:

 1. Arkasından gelen bir başka sürücünün geçmeye başlamamış ol­masına,
 2. Önünde giden sürücünün bir başka aracı geçme niyetini belirten uyarma işaretini vermemiş bulunmasına.
 3. Geçeceği aracın hızıyla, geçme esnasındaki kendi hızını da dik­kate alarak, iki yolarda da karşıdan gelen trafik dahil, yolu kullanan­ların tümü için tehlike veya engel yapmadan geçme için kullanacağı şeridin yeteri kadar ilerisinin görüşe açık ve boş olmasına,

Geçişin, geçilen araçlar için bir güçlük yaratmayacak şekilde ve araçlarının bu geçişe uygun durumda bulunmasına dikkat etmeleri mec­buridir.

10. Öndeki Aracı Geçmenin Yasak Olduğu Yerler

Sürücüler;

1.   Geçmenin herhangi bir trafik işaretiyle yasaklandığı yerlerde,

2.    Köprülerde, tünellerde, kavşaklarda, demiryolu geçitlerinde, gö-
rüşün yetersiz olduğu tepe üstü ve virajlarda, önlerindeki araçları geç-
meleri yasaktır.

Trafik polisi, ışıklı trafik işaret cihazları veya trafik işaret levhaları bulunmayan kavşaklarda;

1 – Bütün araçlar geçiş üstünlüğüne sahip araçlara görev anındayken öncelik verir.

 • Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvay hattı bulunan yol­dan geçen araçlara,
 • Bölünmüş yola çıkan sürücüler bu yoldan geçen araçlara,
 • Tali yoldan çıkan sürücüler anayoldaki sürücülere,
 • Dönel kavşak dışındaki sürücüler, dönel kavşak içindeki araçlara,
 • Bir iz veya mülkten karayoluna çıkan sürücüler, karayolundaki araçlara ilk geçiş hakkını vermek zorundadır.

ll.Geçiş Üstünlüğü:

Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin, can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla, trafik kısıtlama ve yasaklamalarına bağlı olmamalarına denir. 1 – Ambulanslar İtfaiye araçları Polis araçları Sivil savunma araçları Koruyan ve korunan araçlar Organ ve doku nakil araçları

 • Karla mücadele eden araçlar
 • Yaralı hasta taşıyan araçlar

GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ

NOT: Geçiş üstünlüğüne sahip araçların 150 metreden görülür lam­baları olmalıdır. 150 metreden duyulur sirenleri olmalıdır.

NOT: San tepeli lambalı araçlar geçiş üstünlüğüne sahip değildir. San tepe lambası araçlara kendilerini belli etmek için takarlar diğer araç kullananlar da daha dikkatli araç kullanırlar.

12. Duraklamanın Yasak Olduğu Yerler:

1-     Duraklamanın yasaklandığının bir trafik işaretiyle belirtilmiş ol-
duğu yerlerde.

 • Sol şeritte (raylı sistemin bulunduğu yollar hariç).
 • Yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde.
 • Kavşaklar, tüneller, rampalar ve bağlantı yollannda ve buralarda yerleşim merkezleri içinde 5 metre , yerleşim merkezleri dışında 100 metre mesafede.
 • Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakm yerlerde ve döne­meçlerde.
 • Duraklayan veya park eden araçlann yanında.
 • Otobüs ve taksi duraklarında.
 • İşaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında, yerleşim birimi içinde 15 metre, yerleşim birimi dışında 100 metre mesafede.
 • Zorunlu haller dışında, yerleşim yerleri dışındaki karayollarında, taşıt yolu üzerinde duraklamak yasaktır.

Park Etmenin Yasak Olduğu Yerler:Duraklamanın yasak olduğu her yerde park etmek de yasaktır. Kavşaklarda park etme yasağı şehir içerisindeki kavşaklarda 30 metre, şehir dışında 150 metre park etmiş iki araç arasında 1,5 metre olmalıdır.

13.        Araç Işıklarının Kullanılması:

a)Uzağı gösteren ışıklar (uzun huzmeli farlar):

Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hallerde uzağı gösteren ışıkların yakılması zorunludur. Kısa farla 25 m. ileriyi aydınlatır.

b)Yakını gösteren ışıklar (kısa huzmeli farlar):Geceleri, yerleşim birimleri dışında karayollarındaki karşılaşmalarda bir aracı takip eder­ken, bir aracı geçerken yan yana gelinceye kadar ve yerleşim birimleri içinde, gündüzleri ise görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda yakını gösteren ışıkların yakılması mecburidir. Uzun farlar 100 m. ile­riyi aydınlatır.

Işıkların kullanılmasına ilişkin esaslar:

 1. Dönüş ışıklarının “geç” anlamında kullanılması,
 2. Sadece park ışıkları yakılarak araç sürülmesi,
 3. Karşılaşmalarda ışıkların söndürülmesi,
 • Yönetmeliklerde gösterilen esaslara aykırı ışık takılması ve kul­lanılması,
 • Sis ışıklarının; sis,kar,şiddetli yağmur halleri dışında ve geceleri yakını ve uzağı gösteren ışıklarla aynı zamanda kullanılması,
 • Yönetmelik esaslanna uygun olarak takılan ışıkların da amaç dı­şında ve gereksiz kullanılması yasaktır.

14.        Arızalı Araçların Çekilmesi

1-    Freni arızalı olmayan araçların çekilmesi:

 • Çekme halatı, çekme zinciri veya çekme demiri ile çekilir.
 • Çekme halatının uzunluğu en fazla 5m. olmalıdır.
 • Halatın uzunluğu 2,5m. geçerse kırmızı yansıtıcı bağlanmalı.
 • Hız saatte 20km olmalı.

2-    Freni arızalı olan araçların çekilmesi: Çeki demiri ile çekilmeli.

Demir uzunluğu en fazla İm. olmalı. – Hız saatte 15km. geçmemeli. Her iki durumda da yolcu ve yük taşınmamak.

15.        Okul Taşıtının Çalıştırılma Esasları:

1-Okul taşıtının “DUR” işareti yakıldığında, diğer bütün araçlar duracak, öğrenci indirme bindirme işlemi bitinceye kadar okul taşıtı geçilmeyecektir.

2-“DUR” işareti sadece öğrenci indirme bindirme işlemi sırasında yakılacak, bu ışık frene basıldığında yanan ışıkla birlikte yanmayacak.

127

3-    Okul taşıtlarına, taşıma sınırını aşacak sayıda öğrenci indirilme-
yecektir.

 • Taşıt içi düzenini sağlamak ve taşıta iniş ve binişlerde öğrenci­ye yardımcı olmak üzere okul taşıtında bir rehber öğretmen veya kişi bulunacaktır.
 • Öğrencilerin kolayca yetiştiği cam ve pencereler sabit olacaktır.

Okul taşıtlarının arkasında 30cm. çapında kırmızı dur lambası ol­malıdır. Hatalı park olursa parasını araç sürücüsü ya da sahibi öder. Şehir merkezinde kamyon, otobüs ve traktör park yapamaz.

16.       Otoyol Kuralları:

Erişme kontrollü karayolu: Özellikle transit trafiğe tahsis edilen, be­lirli yerler ve şartlar dışında giriş ye çıkışın yasaklandığı, yaya, hayvan ve motorsuz araçların giremediği, ancak izin verilen motorlu araçla­rın yararlandığı ve trafiğin özel kontrole tabi tutulduğu karayoludur. Otoyola her yerden giriş veya çıkış yasaklanmıştır. Buralara ancak özel yerlerden girilir veya çıkılır ki buralara girişte “hizalanma şeridi” çıkış­ta ise “yavaşlama şeridi” denir- Duraklamak, park etmek, geri gitme, geri dönüş YASAKTIR.

17.        Araçların Muayene Mecburiyetleri ve Süreleri
l)Hususi otomobiller ile bunların her türlü römorkları:

-Trafiğe çıkışından sonra ilk 3 yaş sonunda ve devamında her 2 yıl­da bir.

-Resmi ve ticari plakalı e bunların her türlü römorkları:İlk trafiğe çıkışından itibaren ilk 2 yaş sonunda devamında yılda 1.

-Lastik tekerlekli traktörler ve bunlann her türlü römorkları: İlk trafiğe çıkışından itibaren ilk 3 yaş sonunda ve devamında her 3 yılda bir.

-Diğer bütün motorlu araÇiar ile bunların her türlü römorkları ilk bir yaş sonunda ve devamında her     periyodik muayeneye tabi tutulur.

2)Motorlu taşıtın muayene süresi dolmamış olsa bile;

-Kazaya karışması sonucu yetkili zabıtaca muayenesi görülen araçlar,

-Üzerinde değişiklik yapılan araçlar ayrıca özel muayeneye tabi tu­tulurlar.

3)Araç üzerinde yönetmelikte belirtilen şekilde yapılacak her türlü değişikliğin araç sahibi tarafından 30 gün içinde yetkili tescil kuruluşu­na bildirilmesi mecburidir-

4)Uyuşturucu ve keyifverici maddeleri almış olanlar:

-Derhal araç kullanmaktan men olurlar.

-Mahkeme kararıyla para ve hapis cezası ile cezalandırılır, sürücü belgesi süresiz olarak geri alınır.

18.  Asli Kusurlar

 1. Kırmızı ışıkta geçmek. Trafik polisinin dur ikazına uymamak.
 2. Şeride tecavüz etmek.
 3. Bir araca arkadan çarpmak.
 4. Karşı yönden gelen şerit ve yol bölümünden gitmek.
 5. Sollama kurallarına uymadan araç sollamak.
 6. Dönüş kural lanna uymamak.

‘7. Daralan yollarda öncelik hakkına uymamak. 8. Şehirlerarası yollarda park yapmak.

NOT: Alkollü araç kullanmak, hız limitini aşarak araç kullanmak, ehliyetsiz araç kullanmak ASLİ KUSUR DEĞİLDİR.

19.  Trafik Cezaları

Alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücülere, hususi oto­mobil sürücüleri 0,50 promil, diğer tüm araç sürücüleri için ise 0,20 promilin üstünde ise, alkollü araç kullanmaktan işlem yapılır. Görev­lilerce alkol ölçümünde teknik cihazlar kullanılmasının sürücü tara­fından kabul edilmemesi (alkol metreye üflenilmemesi) halinde 2.416 Türk Lirası Trafik İdari Para Cezası düzenlenir, sürücü belgesi iki yıl süreyle geri alınarak araç sürücüsü araç kullanmaktan men edilir. Yapı­lan tespitlerde 1,00 promilin üstünde alkollü olduğu tespit edilen araç sürücülerine ayrıca Türk Ceza Kanunun 179 uncu maddesinin 3 üncü (alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emni­yetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanan kişi iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır) mad­desinden işlem yapılmak üzere adli mercilere sevk edilir. Türk Ceza Kanunun 179. maddesi ise kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli ola­bilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin etkisi altında araç kullanan sürücüler hakkında Kanunun 48 inci maddesinin 8 inci fıkrasına göre trafik görevlilerince 4.349 Türk Lirası Trafik İdari Para Cezası uygula­narak sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır.

Banka ve Ptt Şubelerine trafik idari para cezaları kredi kartı ile öde­nebilir. Trafik para cezaları tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde öde­nir. Süresi içinde ödenmeyen cezalar için %5 her ay için gecikme zammı uygulanır ve uygulanan toplam tutar ceza miktarının 2 katını geçemez. Muhatabın ekonomik durumu müsait değilse 1 ay içinde vergi dairesine başvurup ilk taksidi peşin, diğer 3 taksiti 1 yıl içerisinde olmak üzere toplam 4 taksitte ödeyebilir. Taksitler zamanında ödenmemesi halinde

paranın kalan kısmının tamamı tahsil edilir. Trafik cezası tebliğ tarihin­den itibaren 15 gün içinde ödenirse 1/4 oranında indirim yapılır.

Alkollü araç kullanma cezası: Madde 48/5, belirtilen miktarın üzerinde alkollü araç kullanmak. Kimlere uygulanacak: sürücülere Ceza tutarı ne kadar: 1. defasında 844 TL, erken ödeme 633TL 2. De­fasında 1058 TL, erken ödeme 793,5 TL. 3 ve 3ten fazlasında 1698 TL (en az 6 ay) peşin 1273,5 TL. Ceza puanı: 20 Belgenin geri alınma du­rumu: Geriye doğru 5 yıl içerisinde 1. defada 6 ay, 2. defada 2 yıl, 3 ve 3’ten fazlasında 5 yıl (3 ve 3 ten fazla olması durumunda mahkemece) Sürücüler araç kullanmaktan men edilir.

Sürücülerden 2. defa alkol aldığı tespit edilenler Sağlık Bakanlığınca sürücü davranışlarını geliştirme eğitimine tabi tutulurlar, eğitimi başarıyla tamamlayanların belgeleri süresi sonunda iade edilir, 3 ve 3’ten fazlasında ise sürücüler psiko-teknik değerlendirmeye ve psikiyatri muayenesine tabi tutulurlar, bu değerlendirme ve muayene sonrasında durumu uygun olanla­ra süresi sonunda belgeleri iade edilir.

Bu maddeye göre belgeleri 2 yıl süreyle geri alman sürücüler sürücü davranışlarını geliştirme eğitimine; beş yıl süreyle geri alman sürücü­ler ise psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar. Sürücülerin belgelerinin geri alma süresi sonunda iade edilebilmesi için yukarıda belirtilen şartların sağlanması ve Karayolları Trafik Kanununa istinaden (48 inci madde ve diğer bütün maddeler) verilmiş olan idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması zo­runludur. 1,00 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilenler veya yasal sınırların üzerinde alkollü olarak trafik kazasına sebebiyet veren sürücüler hakkında TCK 179 maddesinden işlem yapılır.

Ehliyetsiz araç kullanma cezası: Madde 36-a Sürücü belgesiz araç kullanmak ve sürülmesine izin vermek. Kimlere Uygulanacak: Kullananlara ve kullandıranlara, Ceza Tutarı Ne kadar: 1698 TL, erken ödeme 1273,5 TL. Açıklama: Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse ayrıca trafik zabıtasmca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tuta­nağı düzenlenir.

Araçta telefonla konuşma cezası; Madde 73, araçları kamunun ra­hat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek, araçlardan bir şey atmak veya dökmek, seyir halinde cep veya araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanmak

Kimlere uygulanacak: Sürücülere ve uymayanlara, Ceza tutarı ne kadar: 92 TL erken ödeme 69 TL, Ceza Puanı: 10

Kırmızı ışıkta geçme trafik cezası: Madde 47/1-b, Kırmızı ışık Kuralına uymamak, Kimlere Uygulanacak: Sürücülere, Ceza Tutarı Ne Kadar: 199 TL, erken ödeme 149,25 TL, Ceza Puanı: 20

Emniyet kemerini bağlamama cezası: Madde 78/1-a emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemeri bulundurmamak ve kullanmamak, Kimlere uygulanacak: sürücülere ve uymayanlara, Ceza tutarı ne kadar: 92 TL, erken ödeme 69 TL, Ceza puanı: 15

Muayenesiz araç kullanma cezası: Madde 34 araçların muayene süresini geçirmek, Kimlere uygulanacak: Sürücülere;Ceza tutan ne kadar: 92TL, erken ödeme 69,00 TL, Ceza puanı: 10, Trafikten men: Araçlar

Hız sınır cezası: Hız sının aşma cezası % 10’dan – % 30’a kadar Madde 51/2-a hız sınırlannı % 10’dan % 30’a (otuz dahil) kadar aşmak Kimlere uygulanacak: Sürücülere; Ceza tutan ne kadar: 199 TL erken ödeme 149,25 TL, Ceza puanı : 10

Hız smın aşma cezası % 30’dan fazla, Madde 51/2-b, hız sınırlarını % 30’dan fazla kadar aşmak, Kimlere uygulanacak: sürücülere; Ceza tutan ne kadar: 412 TL, erken ödeme 309 TL, Ceza puanı : 15

Geçici Geri Alınma: Hız sınırım geriye doğru 1 yıl içinde %30’dan fazla 5 kez asılması halinde sürücü belgesine 1 yıl süreyle el konulur.

Belgenin geri alınma durumu: G eriye dönük 1 yıl içerisinde 5 defa ihlal edildiğinde 1 yıl süre ile. Açıklama: Sürücü belgesi geri alı­nanların süresi sonunda psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzma­nının muayenesi sonucunda sürücü belgesi almasına mani hali olmadığı anlaşılanların belgeleri iade edilir.

Park yasağı; Madde 59, Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda, zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklamak veya park etmek, Kimlere uy­gulanacak: sürücülere, Ceza tutarı ne kadar: 92 TL, erken ödeme 69 TL, Ceza puanı : 20

 1. 1.       Genel Tarifler:
 2. Trafik : Yayaların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hare­ketleridir.
 3. Karayolu (Yol) : Trafik için, kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır.
 4. Geçiş Üstünlüğü : Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama ve yasak­larına bağlı olmamalarıdır.
 5. Geçiş Hakkı :Yayalann veya araç kullananların, yolu kullanmak sırasındaki öncelik hakkıdır.
 6. Durma: Her türlü trafik zorunlulukları (kırmızı ışık, yetkililerin dur işareti gibi) nedeni ile aracın durdurulmasıdır.
 7. Duraklama: Her türlü trafik zorunlulukları dışında araçların in­san indirmek ve bindirmek, eşya yüklemek, boşaltmak veya beklemek amacıyla kısa süre için durdurulmasıdır.
 8. Parketme : Araçların, durdurma ve duraklaması gereken haller dı­şında bırakılmasıdır.
 9. 2.       Karayolu İle İlgili Tarifler:
 10. İki Yönlü Karayolu : Taşıt yolunun her iki yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoludur.
 11. Tek Yönlü Karayolu : Taşıt yolunun yalnız bir yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoludur.
 12. Bölünmüş Karayolu : Bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun bir ayı­rıcı ile belirli şekilde taşıt diğer yolundan ayrılması ile meydana gelen karayoludur.
 13. Erişme Kontrollü Karayolu (Otoyol – Ekspresyol) : Özellikle transit trafiğe tahsis edilen, belirli yerle ve şartlar dışında giriş ve çıkı­şın yasaklandığı, yaya, hayvan ve motorsuz araçların giremediği, ancak izinli motorlu araçların yararlandığı ve trafiğin özel kontrole tabi tutul­duğu karayoludur.
 14. Geçiş Yolu : Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan karayolu üzerinde bulunan kısmıdır.
 15. Bağlantı Yolu : Bir kavşak yakınında karayolu taşıt yollarının birbi­rine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında bulunan karayoludur.
 16. Banket : Yaya yolu ayrılmamış karayolunda, taşıt yolu kenarı ile şevbaşı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yaya-
 17. lann ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hallerde de araçların faydala­nabileceği kısımdır.
 18. Platform : Karayolunun, taşıt yolu (kaplama) ile yaya yolu (kaldı­rım) veya banketinden oluşan kısmıdır.
 19. Kavşak : İki veya daha fazla karayolunun kesişmesi veya birleşme­si ile oluşan ortak alandır.
 20. Taliyol: Genel olarak üzerindeki trafik yoğunluğu bakımından bağ­landığı yoldan daha az önemde olan yoldur.
 21. Anayol : Ana trafiğe açık olan ve bunu kesen karayolundaki trafi­ğin bu yolu geçerken veya bu yola girerken, ilk geçiş hakkını vermesi gerektiği işaretlerle belirlenmiş karayoludur.
 22. Okul Geçidi: Genel olarak okul öncesi, ilköğretim ve orta dereceli okulların çevresinde özellikle öğrencilerin geçmesi için taşıt yolundan ayrılmış ve trafik işaretiyle belirlenmiş alandır.
 23. Demiryolu Geçidi (Hemzemin Geçit) : Karayolu ile demiryolu­nun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlerdir.
 24. 3. Araçlara İlişkin Tanımlar
 25. Otomobil : Yapısı itibariyle, sürücüsünden başka en çok dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu ta­şıttır. Bunlardan taksimetre veya tarife ile yolcu taşıyanlara “taksi oto­mobil”, adam başına ücretle yolcu taşıyanlara “dolmuş otomobil” denir.
 26. Minibüs : Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil oturma yeri onyediyi aş­mayan otobüslere minibüs denir.
 27. Otobüs : Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil dokuzdan fazla oturma yeri olan motorlu taşıttır. Troleybüsler de bu sınıfa dahildir.
 28. Kamyonet: İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 kg.’ı geçme­yen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıttır.
 29. Kamyon : İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 kg.’dan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtlardır.
 30. Çekici : Römork ve yarı römorktan çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu taşıtlardır.
 31. Arazi Taşıtı : Karayollarında yolcu ve yük taşıyabilecek şekilde imal edilmiş olmakla beraber, bütün tekerlekleri motordan güç alan ya da alabilen motorlu taşıttır.
 32. Gabari: Araçların, yüklü veya yüksüz olarak karayolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirle­yen ölçüdür. (Genişlik:2,55 m ; Yükseklik:4 m)
 33. Azami Ağırlık : Taşıtın güvenle taşıyabileceği azami yüklü ağırlığı.
 34. Dingil Ağırlığı :Araçta aynı dingile bağlı tekerleklerden, karayolu ya­pısına aktarılan ağırlıktır. (Tek dingil: 10 ton, iki dingil 18 ton)4. TRAFİK POLİSİNİN HAREKETLERİ ; Trafik polisinin duruş ve  pozusyonuna göre , polis hazırolda veya kollarını açmış ise trafik polisinin ön ve arka kısmı trafiğe kapalı, sağ ve sol tarafı trafiğe açıktır. Trafik polisi elinin birini havaya kaldırmışsa bütün  yollar trafige kapalıdır.

5. Işıklı Trafik İşaret Cihazları

 1. Kırmızı ışık:Yolun trafiğe kapalı olduğunu gösterir.Aksine bir işaret yoksa,durup beklenir.
 2. Sarı ışık: Uyan anlamındadır. Kırmızı ışıkla birlikte yanarsa hazırlan yol trafiğe açılmak üzeredir. Yeşil ışıkla birlikte yanarsa yol trafiğe kapanmak üzeredir.
 3. Yeşil ışık: Yolun trafiğe açık olduğunu gösterir.
 4. Fasılalı ışık: Kırmızı ise dur, san ise dikkatli geç anlamındadır.
 5. Yazılı ve sesli ışık: Araç trafiğine göre yaya trafiğini düzenler ve yayalara hitap eder.
 6. 6. Yol Çizgileri
 7. Devamh yol çizgileri: İki şerit ve iki yönlü karayolunda, dönemeç tepe üstü, kavşak yaya ve okul geçidi, demiryolu geçidi, dar köprü ve tünel gibi yerlerin yaklaşımında şerit değiştirilemeyeceğini ve öndeki araçların geçilemeyeceğini belirler.
 8. Kesik yol çizgileri: Trafik kurallarına uymak şartıyla sürücülerin, yol ve trafik durumuna uygun olduğunda, öndeki araçları geçmek için şerit değiştirebileceğini gösterir.
 9. Devamlı ve kesik yol çizgileri:Yanyana çizilmiş devamlı ve kesik yol çizgilerinin bulunduğu yerlerde sürücüler, manevra başlangıcında kendilerine en yakın olan çizginin anlamına göre davranırlar.
 10. Yanyana iki devamlı çizgi: Bu çizgi, yolu bölünmüş yol durumuna getirdiğinden, bu çizgi boyunca karşı yönün kullandığı şeritlere giril­mez.NOT: Alkollü iken araç kullananlara para, puan ve 6 ay trafik­ten men cezası verilir. Uyuşturucu kullananlara sürekli olarak trafikten men, para ve hapis cezası verilir.
 11. NOT: Bir yıl içinde 100 hata puanını dolduranlara 2 ay trafikten men, aynı yıl içerisinde 2 defada 100 hata puanını dolduranlara 4 ay trafikten men, 3 defa dolduranlara tamamen trafikten men cezası verilir.

7.           Karayolunun Kullanılması Kuralları

Karayolları, toplumun her kesiminin yararlandığı, kamuya açık, do­layısıyla, konulan kurallara, kısıtlamalara, yasaklara uyulması gereken yerlerdir. Karayollarımızda trafiğin akışı sağdandır. Aksine bir işaret veya hüküm bulunmadıkça araç sürücüleri aşağıdaki kurallara uymak zorundadır.

Sürücüler:

 1. Araçlarını, durumun elverdiği oranda gidiş yönüne göre yolun en sağından sürmek.
 2. Yol çok şeritli ise, trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şe­ritten gitmek.
 3. Şerit değiştirmeden önce gideceği şeritte araçların güvenle geçiş­lerinin tamamlamalarını beklemek.
 4. Trafiği aksatacak ya da tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştir­memek.
 5. Gidişe ayrılan yol bölümünün en sol şeridini sürekli olarak işgal etmemek.
 6. İki yönlü, dört veya daha fazla şeritli yollarda, motosiklet, oto­mobil, kamyonet, minibüs ve otobüs dışındaki araçları sürenler, geçme ye dönme dışında en sağ şeridi izlemek zorundadırlar.

Ayrıca sürücülerin;

1-     Geçme, durma, duraklama, dönme ve park etme gibi haller dışın-
da şerit değiştirmeleri.

 • İki şeridi birden kullanmaları.
 • Araçların cinsine ve hızına uygun olmayan şeritten gitmeleri.

4-     Kavşaklara yaklaşırken, yerleşim yerleri içinde 30 metre, dışında
150 metre mesafe içinde şerit değiştirmeleri. <

5-   İşaret vermeden şerit değiştirmeleri yasaktır

8.           Hız Kuralları

Aksine işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışında ve içinde römorksuz taşıt cinsleri için en çok hız sınırları aşağıda gösterilmiştir.

Not: Römorksuz bir araca römork takılırsa, aracın hızı saate 10 km. daha düşük olmalı.

Takip mesafesi: Hareket halindeki iki araç arasındaki mesafeye de­nir. Takip mesafesi hızın yarısı kadar mesafedir. Örneğin hızı 90km/s olan bir aracın takip mesafesi 45m olmalıdır.

Not: Bir aracın 2 saniyede kat ettiği yol takip mesafesi kadardır.

9. Öndeki Aracı Geçme Kuralı

Sürücülerin önlerinde giden aracı geçmeleri için:

 1. Arkasından gelen bir başka sürücünün geçmeye başlamamış ol­masına,
 2. Önünde giden sürücünün bir başka aracı geçme niyetini belirten uyarma işaretini vermemiş bulunmasına.
 3. Geçeceği aracın hızıyla, geçme esnasındaki kendi hızını da dik­kate alarak, iki yolarda da karşıdan gelen trafik dahil, yolu kullanan­ların tümü için tehlike veya engel yapmadan geçme için kullanacağı şeridin yeteri kadar ilerisinin görüşe açık ve boş olmasına,

Geçişin, geçilen araçlar için bir güçlük yaratmayacak şekilde ve araçlarının bu geçişe uygun durumda bulunmasına dikkat etmeleri mec­buridir.

10. Öndeki Aracı Geçmenin Yasak Olduğu Yerler

Sürücüler;

1.   Geçmenin herhangi bir trafik işaretiyle yasaklandığı yerlerde,

2.    Köprülerde, tünellerde, kavşaklarda, demiryolu geçitlerinde, gö-
rüşün yetersiz olduğu tepe üstü ve virajlarda, önlerindeki araçları geç-
meleri yasaktır.

Trafik polisi, ışıklı trafik işaret cihazları veya trafik işaret levhaları bulunmayan kavşaklarda;

1 – Bütün araçlar geçiş üstünlüğüne sahip araçlara görev anındayken öncelik verir.

 • Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvay hattı bulunan yol­dan geçen araçlara,
 • Bölünmüş yola çıkan sürücüler bu yoldan geçen araçlara,
 • Tali yoldan çıkan sürücüler anayoldaki sürücülere,
 • Dönel kavşak dışındaki sürücüler, dönel kavşak içindeki araçlara,
 • Bir iz veya mülkten karayoluna çıkan sürücüler, karayolundaki araçlara ilk geçiş hakkını vermek zorundadır.

ll.Geçiş Üstünlüğü:

2- 6-

Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin, can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla, trafik kısıtlama ve yasaklamalarına bağlı olmamalarına denir. 1 – Ambulanslar İtfaiye araçları Polis araçları Sivil savunma araçları Koruyan ve korunan araçlar Organ ve doku nakil araçları

 • Karla mücadele eden araçlar
 • Yaralı hasta taşıyan araçlar

GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ

NOT: Geçiş üstünlüğüne sahip araçların 150 metreden görülür lam­baları olmalıdır. 150 metreden duyulur sirenleri olmalıdır.

NOT: San tepeli lambalı araçlar geçiş üstünlüğüne sahip değildir. San tepe lambası araçlara kendilerini belli etmek için takarlar diğer araç kullananlar da daha dikkatli araç kullanırlar.

12. Duraklamanın Yasak Olduğu Yerler:

1-     Duraklamanın yasaklandığının bir trafik işaretiyle belirtilmiş ol-
duğu yerlerde.

 • Sol şeritte (raylı sistemin bulunduğu yollar hariç).
 • Yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde.
 • Kavşaklar, tüneller, rampalar ve bağlantı yollannda ve buralarda yerleşim merkezleri içinde 5 metre , yerleşim merkezleri dışında 100 metre mesafede.
 • Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakm yerlerde ve döne­meçlerde.
 • Duraklayan veya park eden araçlann yanında.
 • Otobüs ve taksi duraklarında.
 • İşaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında, yerleşim birimi içinde 15 metre, yerleşim birimi dışında 100 metre mesafede.
 • Zorunlu haller dışında, yerleşim yerleri dışındaki karayollarında, taşıt yolu üzerinde duraklamak yasaktır.

Park Etmenin Yasak Olduğu Yerler:Duraklamanın yasak olduğu her yerde park etmek de yasaktır. Kavşaklarda park etme yasağı şehir içerisindeki kavşaklarda 30 metre, şehir dışında 150 metre park etmiş iki araç arasında 1,5 metre olmalıdır.

13.        Araç Işıklarının Kullanılması:

a)Uzağı gösteren ışıklar (uzun huzmeli farlar):

Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hallerde uzağı gösteren ışıkların yakılması zorunludur. Kısa farla 25 m. ileriyi aydınlatır.

b)Yakını gösteren ışıklar (kısa huzmeli farlar):Geceleri, yerleşim birimleri dışında karayollarındaki karşılaşmalarda bir aracı takip eder­ken, bir aracı geçerken yan yana gelinceye kadar ve yerleşim birimleri içinde, gündüzleri ise görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda yakını gösteren ışıkların yakılması mecburidir. Uzun farlar 100 m. ile­riyi aydınlatır.

Işıkların kullanılmasına ilişkin esaslar:

 1. Dönüş ışıklarının “geç” anlamında kullanılması,
 2. Sadece park ışıkları yakılarak araç sürülmesi,
 3. Karşılaşmalarda ışıkların söndürülmesi,
 • Yönetmeliklerde gösterilen esaslara aykırı ışık takılması ve kul­lanılması,
 • Sis ışıklarının; sis,kar,şiddetli yağmur halleri dışında ve geceleri yakını ve uzağı gösteren ışıklarla aynı zamanda kullanılması,
 • Yönetmelik esaslanna uygun olarak takılan ışıkların da amaç dı­şında ve gereksiz kullanılması yasaktır.

14.        Arızalı Araçların Çekilmesi

1-    Freni arızalı olmayan araçların çekilmesi:

 • Çekme halatı, çekme zinciri veya çekme demiri ile çekilir.
 • Çekme halatının uzunluğu en fazla 5m. olmalıdır.
 • Halatın uzunluğu 2,5m. geçerse kırmızı yansıtıcı bağlanmalı.
 • Hız saatte 20km olmalı.

2-    Freni arızalı olan araçların çekilmesi: Çeki demiri ile çekilmeli.

Demir uzunluğu en fazla İm. olmalı. – Hız saatte 15km. geçmemeli. Her iki durumda da yolcu ve yük taşınmamak.

15.        Okul Taşıtının Çalıştırılma Esasları:

1-Okul taşıtının “DUR” işareti yakıldığında, diğer bütün araçlar duracak, öğrenci indirme bindirme işlemi bitinceye kadar okul taşıtı geçilmeyecektir.

2-“DUR” işareti sadece öğrenci indirme bindirme işlemi sırasında yakılacak, bu ışık frene basıldığında yanan ışıkla birlikte yanmayacak.

127

3-    Okul taşıtlarına, taşıma sınırını aşacak sayıda öğrenci indirilme-
yecektir.

 • Taşıt içi düzenini sağlamak ve taşıta iniş ve binişlerde öğrenci­ye yardımcı olmak üzere okul taşıtında bir rehber öğretmen veya kişi bulunacaktır.
 • Öğrencilerin kolayca yetiştiği cam ve pencereler sabit olacaktır.

Okul taşıtlarının arkasında 30cm. çapında kırmızı dur lambası ol­malıdır. Hatalı park olursa parasını araç sürücüsü ya da sahibi öder. Şehir merkezinde kamyon, otobüs ve traktör park yapamaz.

16.       Otoyol Kuralları:

Erişme kontrollü karayolu: Özellikle transit trafiğe tahsis edilen, be­lirli yerler ve şartlar dışında giriş ye çıkışın yasaklandığı, yaya, hayvan ve motorsuz araçların giremediği, ancak izin verilen motorlu araçla­rın yararlandığı ve trafiğin özel kontrole tabi tutulduğu karayoludur. Otoyola her yerden giriş veya çıkış yasaklanmıştır. Buralara ancak özel yerlerden girilir veya çıkılır ki buralara girişte “hizalanma şeridi” çıkış­ta ise “yavaşlama şeridi” denir- Duraklamak, park etmek, geri gitme, geri dönüş YASAKTIR.

17.        Araçların Muayene Mecburiyetleri ve Süreleri
l)Hususi otomobiller ile bunların her türlü römorkları:

-Trafiğe çıkışından sonra ilk 3 yaş sonunda ve devamında her 2 yıl­da bir.

-Resmi ve ticari plakalı e bunların her türlü römorkları:İlk trafiğe çıkışından itibaren ilk 2 yaş sonunda devamında yılda 1.

-Lastik tekerlekli traktörler ve bunlann her türlü römorkları: İlk trafiğe çıkışından itibaren ilk 3 yaş sonunda ve devamında her 3 yılda bir.

-Diğer bütün motorlu araÇiar ile bunların her türlü römorkları ilk bir yaş sonunda ve devamında her     periyodik muayeneye tabi tutulur.

2)Motorlu taşıtın muayene süresi dolmamış olsa bile;

-Kazaya karışması sonucu yetkili zabıtaca muayenesi görülen araçlar,

-Üzerinde değişiklik yapılan araçlar ayrıca özel muayeneye tabi tu­tulurlar.

3)Araç üzerinde yönetmelikte belirtilen şekilde yapılacak her türlü değişikliğin araç sahibi tarafından 30 gün içinde yetkili tescil kuruluşu­na bildirilmesi mecburidir-

4)Uyuşturucu ve keyifverici maddeleri almış olanlar:

-Derhal araç kullanmaktan men olurlar.

-Mahkeme kararıyla para ve hapis cezası ile cezalandırılır, sürücü belgesi süresiz olarak geri alınır.

18.  Asli Kusurlar

 1. Kırmızı ışıkta geçmek. Trafik polisinin dur ikazına uymamak.
 2. Şeride tecavüz etmek.
 3. Bir araca arkadan çarpmak.
 4. Karşı yönden gelen şerit ve yol bölümünden gitmek.
 5. Sollama kurallarına uymadan araç sollamak.
 6. Dönüş kural lanna uymamak.

‘7. Daralan yollarda öncelik hakkına uymamak. 8. Şehirlerarası yollarda park yapmak.

NOT: Alkollü araç kullanmak, hız limitini aşarak araç kullanmak, ehliyetsiz araç kullanmak ASLİ KUSUR DEĞİLDİR.

19.  Trafik Cezaları

Alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücülere, hususi oto­mobil sürücüleri 0,50 promil, diğer tüm araç sürücüleri için ise 0,20 promilin üstünde ise, alkollü araç kullanmaktan işlem yapılır. Görev­lilerce alkol ölçümünde teknik cihazlar kullanılmasının sürücü tara­fından kabul edilmemesi (alkol metreye üflenilmemesi) halinde 2.416 Türk Lirası Trafik İdari Para Cezası düzenlenir, sürücü belgesi iki yıl süreyle geri alınarak araç sürücüsü araç kullanmaktan men edilir. Yapı­lan tespitlerde 1,00 promilin üstünde alkollü olduğu tespit edilen araç sürücülerine ayrıca Türk Ceza Kanunun 179 uncu maddesinin 3 üncü (alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emni­yetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanan kişi iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır) mad­desinden işlem yapılmak üzere adli mercilere sevk edilir. Türk Ceza Kanunun 179. maddesi ise kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli ola­bilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin etkisi altında araç kullanan sürücüler hakkında Kanunun 48 inci maddesinin 8 inci fıkrasına göre trafik görevlilerince 4.349 Türk Lirası Trafik İdari Para Cezası uygula­narak sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır.

Banka ve Ptt Şubelerine trafik idari para cezaları kredi kartı ile öde­nebilir. Trafik para cezaları tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde öde­nir. Süresi içinde ödenmeyen cezalar için %5 her ay için gecikme zammı uygulanır ve uygulanan toplam tutar ceza miktarının 2 katını geçemez. Muhatabın ekonomik durumu müsait değilse 1 ay içinde vergi dairesine başvurup ilk taksidi peşin, diğer 3 taksiti 1 yıl içerisinde olmak üzere toplam 4 taksitte ödeyebilir. Taksitler zamanında ödenmemesi halinde

paranın kalan kısmının tamamı tahsil edilir. Trafik cezası tebliğ tarihin­den itibaren 15 gün içinde ödenirse 1/4 oranında indirim yapılır.

Alkollü araç kullanma cezası: Madde 48/5, belirtilen miktarın üzerinde alkollü araç kullanmak. Kimlere uygulanacak: sürücülere Ceza tutarı ne kadar: 1. defasında 844 TL, erken ödeme 633TL 2. De­fasında 1058 TL, erken ödeme 793,5 TL. 3 ve 3ten fazlasında 1698 TL (en az 6 ay) peşin 1273,5 TL. Ceza puanı: 20 Belgenin geri alınma du­rumu: Geriye doğru 5 yıl içerisinde 1. defada 6 ay, 2. defada 2 yıl, 3 ve 3’ten fazlasında 5 yıl (3 ve 3 ten fazla olması durumunda mahkemece) Sürücüler araç kullanmaktan men edilir.

Sürücülerden 2. defa alkol aldığı tespit edilenler Sağlık Bakanlığınca sürücü davranışlarını geliştirme eğitimine tabi tutulurlar, eğitimi başarıyla tamamlayanların belgeleri süresi sonunda iade edilir, 3 ve 3’ten fazlasında ise sürücüler psiko-teknik değerlendirmeye ve psikiyatri muayenesine tabi tutulurlar, bu değerlendirme ve muayene sonrasında durumu uygun olanla­ra süresi sonunda belgeleri iade edilir.

Bu maddeye göre belgeleri 2 yıl süreyle geri alman sürücüler sürücü davranışlarını geliştirme eğitimine; beş yıl süreyle geri alman sürücü­ler ise psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar. Sürücülerin belgelerinin geri alma süresi sonunda iade edilebilmesi için yukarıda belirtilen şartların sağlanması ve Karayolları Trafik Kanununa istinaden (48 inci madde ve diğer bütün maddeler) verilmiş olan idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması zo­runludur. 1,00 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilenler veya yasal sınırların üzerinde alkollü olarak trafik kazasına sebebiyet veren sürücüler hakkında TCK 179 maddesinden işlem yapılır.

Ehliyetsiz araç kullanma cezası: Madde 36-a Sürücü belgesiz araç kullanmak ve sürülmesine izin vermek. Kimlere Uygulanacak: Kullananlara ve kullandıranlara, Ceza Tutarı Ne kadar: 1698 TL, erken ödeme 1273,5 TL. Açıklama: Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse ayrıca trafik zabıtasmca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tuta­nağı düzenlenir.

Araçta telefonla konuşma cezası; Madde 73, araçları kamunun ra­hat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek, araçlardan bir şey atmak veya dökmek, seyir halinde cep veya araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanmak

Kimlere uygulanacak: Sürücülere ve uymayanlara, Ceza tutarı ne kadar: 92 TL erken ödeme 69 TL, Ceza Puanı: 10

Kırmızı ışıkta geçme trafik cezası: Madde 47/1-b, Kırmızı ışık Kuralına uymamak, Kimlere Uygulanacak: Sürücülere, Ceza Tutarı Ne Kadar: 199 TL, erken ödeme 149,25 TL, Ceza Puanı: 20

Emniyet kemerini bağlamama cezası: Madde 78/1-a emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemeri bulundurmamak ve kullanmamak, Kimlere uygulanacak: sürücülere ve uymayanlara, Ceza tutarı ne kadar: 92 TL, erken ödeme 69 TL, Ceza puanı: 15

Muayenesiz araç kullanma cezası: Madde 34 araçların muayene süresini geçirmek, Kimlere uygulanacak: Sürücülere;Ceza tutan ne kadar: 92TL, erken ödeme 69,00 TL, Ceza puanı: 10, Trafikten men: Araçlar

Hız sınır cezası: Hız sının aşma cezası % 10’dan – % 30’a kadar Madde 51/2-a hız sınırlannı % 10’dan % 30’a (otuz dahil) kadar aşmak Kimlere uygulanacak: Sürücülere; Ceza tutan ne kadar: 199 TL erken ödeme 149,25 TL, Ceza puanı : 10

Hız smın aşma cezası % 30’dan fazla, Madde 51/2-b, hız sınırlarını % 30’dan fazla kadar aşmak, Kimlere uygulanacak: sürücülere; Ceza tutan ne kadar: 412 TL, erken ödeme 309 TL, Ceza puanı : 15

Geçici Geri Alınma: Hız sınırım geriye doğru 1 yıl içinde %30’dan fazla 5 kez asılması halinde sürücü belgesine 1 yıl süreyle el konulur.

Belgenin geri alınma durumu: G eriye dönük 1 yıl içerisinde 5 defa ihlal edildiğinde 1 yıl süre ile. Açıklama: Sürücü belgesi geri alı­nanların süresi sonunda psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzma­nının muayenesi sonucunda sürücü belgesi almasına mani hali olmadığı anlaşılanların belgeleri iade edilir.

Park yasağı; Madde 59, Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda, zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklamak veya park etmek, Kimlere uy­gulanacak: sürücülere, Ceza tutarı ne kadar: 92 TL, erken ödeme 69 TL, Ceza puanı : 20