Src5 Belgesi Temel Eğitim

Src5 Belgesi Temel Eğitim Dersleri İçerik Ve Konuları

Tehlikeli madde taşımacılığı, ciddi riskler içeren bir faaliyettir ve bu nedenle sürücülerin tehlikeli maddelerle ilgili temel eğitim almaları gerekmektedir. Src5 belgesi, tehlikeli madde taşımacılığıyla ilgilenen sürücülere verilen bu temel eğitimi kapsar. Bu makalede, Src5 belgesi temel eğitim derslerinin içeriği ve konuları hakkında detaylı bilgiler sunulacaktır.

ADR Temel Eğitimi, toplamda 18 saatlik teorik eğitimi ve 1 saatlik uygulamalı yangın eğitimini içeren bir programdır. Bu eğitim, tehlikeli madde taşımacılığıyla ilgili genel bilgilerin verildiği bir müfredatı kapsar. Aşağıda, Src5 belgesi temel eğitim derslerinin içeriği ve konuları ayrıntılı olarak açıklanmıştır:

“Tehlikeli malların taşınmasına ilişkin genel gereklilikler:” Tehlikeli madde taşımacılığıyla ilgili yasal düzenlemeler, standartlar ve prosedürler hakkında genel bilgiler verilir. Taşımacılığın nasıl yapıldığı, hangi belgelerin gerektiği ve hangi kurallara uyulması gerektiği gibi konular ele alınır.

Başlıca tehlike türleri: Sınıflandırılmış tehlikeli maddelerin çeşitleri ve özellikleri hakkında bilgi verilir. Patlayıcı, yanıcı, toksik, radyoaktif ve diğer tehlikeli maddelerin özellikleri ve taşımacılıkla ilgili riskleri açıklanır.

“Atık naklinin denetlenmesinde çevrenin korunmasına ilişkin sorgulanacak/aranacak bilgiler/hususlar:” Tehlikeli atık taşımacılığı sırasında çevrenin korunması için dikkate alınması gereken önlemler ve prosedürler hakkında bilgi verilir. Atık taşımacılığıyla ilgili çevresel düzenlemeler ve güvenlik tedbirleri açıklanır.

“Tehlike türleri için geçerli olan önleyici tedbirler ve güvenlik tedbirleri:” Tehlikeli maddelerin taşınması sırasında alınması gereken önlemler, güvenlik tedbirleri ve koruyucu ekipmanlar hakkında bilgi verilir. Bu konuda sürücülerin dikkat etmesi gereken hususlar ve uygulanması gereken prosedürler aktarılır.

Kaza sonrasında yapılması gerekenler: Tehlikeli madde taşımacılığı sırasında meydana gelen kazalarda yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme yapılır. İlk yardım, yol güvenliği, koruyucu donanımın kullanımı ve yazılı talimatlar gibi konular ele alınır. Kazaların olası sonuçları ve doğru müdahale yöntemleri üzerinde durulur.

İşaretleme, etiketleme, levhalama ve turuncu renkli ikaz levhası kullanımı ve özellikleri: Tehlikeli maddelerin taşındığı araçlar ve konteynerler üzerindeki işaretlemeler, etiketlemeler, levhalamalar ve turuncu renkli ikaz levhalarıyla ilgili bilgi verilir. Bu işaretlerin anlamları, kullanım amaçları ve gereklilikleri aktarılır.

Tehlikeli malların taşınması esnasında şoförün yapması ve yapmaması gerekenler: Sürücülerin tehlikeli maddeleri taşırken uymaları gereken prosedürler, trafik kuralları ve güvenlik önlemleri üzerinde durulur. Taşıma sırasında dikkat edilmesi gereken özel durumlar ve davranışlar vurgulanır.

Taşıtlardaki teknik teçhizatın çalıştırılma yöntemleri ve amaçları: Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan taşıtlardaki teknik ekipmanların çalıştırılması, kullanımı ve amaçları hakkında bilgi verilir. Örneğin, yangın söndürme sistemleri, acil durum sinyal cihazları ve diğer güvenlik donanımlarının kullanımı açıklanır.

Aynı taşıtta veya konteynerde karışık yüklemeye ilişkin yasaklar: Farklı tehlikeli maddelerin aynı taşıtta veya konteynerde karışık olarak yüklenmesine ilişkin yasaklar ve kurallar hakkında bilgi verilir.

SRC5 Belgesi

Yanıcı ve patlayıcı maddelerin uyumsuzluğu ve diğer tehlikeli maddelerin bir araya gelmesiyle oluşabilecek riskler açıklanır.

Tehlikeli malların yüklenmesi ve boşaltılması esnasında alınacak tedbirler: Tehlikeli maddelerin güvenli bir şekilde yüklenmesi ve boşaltılması için alınması gereken tedbirler ve prosedürler üzerinde durulur. Yükseklik, stabilize edilme, uygun ambalajlama ve taşıma ekipmanlarının doğru kullanımı gibi konular ele alınır.

Hukuki sorumluluklara ilişkin genel bilgiler: Tehlikeli madde taşımacılığı sırasında sürücülerin ve taşımacılık şirketlerinin hukuki sorumlulukları, düzenlemeler ve yasal gereklilikler hakkında bilgi verilir. Taşımacılıkla ilgili mevzuat ve cezai yaptırımlar hakkında bilgilendirme yapılır.

Çok-Modlu taşımacılık faaliyetlerine ilişkin bilgiler: Tehlikeli madde taşımacılığının birden fazla taşıma modu kullanılarak gerçekleştirildiği durumlarda, bu çok-modlu taşımacılık faaliyetleriyle ilgili bilgiler aktarılır. Örneğin, denizyolu, demiryolu veya havayoluyla taşınan tehlikeli maddelerin özel gereksinimleri ve prosedürleri hakkında bilgi verilir. Bu taşıma modlarında dikkat edilmesi gereken hususlar ve güvenlik önlemleri ele alınır.

Paketlerin elleçlenmesi ve istiflenmesi: Tehlikeli maddelerin paketlenmesi, elleçlenmesi ve istiflenmesi sırasında uygulanması gereken yöntemler ve güvenlik önlemleri hakkında bilgi verilir. Doğru paketleme teknikleri, taşıma sırasında oluşabilecek risklerin azaltılması ve hasarın önlenmesi üzerinde durulur.

Tünellerde trafik kısıtlamaları ve tünellerde davranış talimatları: Tehlikeli madde taşımacılığı sırasında tünellerde uygulanması gereken trafik kısıtlamaları ve davranış talimatları hakkında bilgilendirme yapılır. Kaza, güvenlik, yangın veya diğer acil durumlarla ilgili korunma ve önleme önlemleri vurgulanır.

Emniyet bilinci (özellikle terör olaylarına ilişkin): Tehlikeli madde taşımacılığı sırasında güvenlik ve emniyet bilincinin önemi vurgulanır. Özellikle terör olaylarına karşı alınması gereken önlemler ve güvenlik tedbirleri hakkında bilgi verilir. Şüpheli paketlerin tanınması, bildirme prosedürleri ve olaylara müdahale yöntemleri üzerinde durulur.

Src5 belgesi temel eğitimi, tehlikeli madde taşımacılığıyla ilgilenen sürücülerin bu konuda gerekli bilgi ve becerileri edinmelerini sağlar. Yukarıda belirtilen ders içeriği ve konular, sürücülere tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili temel bilgileri aktarmayı amaçlamaktadır. Bu eğitim sayesinde sürücüler, güvenli ve yasalara uygun bir şekilde tehlikeli maddeleri taşıyabilir ve olası risklere karşı önlemler alabilirler.

SRC5 Belgesi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir